הורים יקרים

להלן טופס ביטול פעילות
לפתיחת הקובץ יש להקיש על הקישור

הוראות מילוי הטופס:
יש להקפיד על מילוי כל הסעיפים בכתב יד ברור.

 טופס ביטול פעילות/חוג  
יש לשלוח לפקס : 03-5322745 ולוודא במזכירות בטלפון:03-5323258 שלוחה 9

טופס ביטול צהרון
יש לשלוח לפקס :03-7341822 ולוודא במשרד הצהרון בטלפון: 03-5320705

 טופס ביטול חוגים / צהרונים