הורים יקרים

נא למלא את הטופס ולהעבירו למייל המתנ"ס
נא להקפיד על כתב יד ברור ומילוי כל הפרטים.

לאחר שיתקבל הטופס תקבלו אישור במייל על קבלתו ואישורו.

טופס רישום לחוגים תשפ"ג

טופס הרשמה לחוגי העשרה מועדוני נוער וספורט-23 2022.pdf