שכר שווה לעובדת ולעובד

נתוני שנת 2021 בהתאם לדרישות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו 1996

לפתיחת הקובץ לחץ כאן