פעילויות לאוכלוסיות המיוחדות במתנ"ס גבעת שמואל

תחום האוכלוסיות המיוחדות מתפתח במתנ"ס במטרה לתת מענה איכותי ומקצועי במסגרת שעות הפנאי. אנו פועלים בייזום ופיתוח שרותי פנאי לילדים, בני נוער ומבוגרים בשיתוף פעולה עם האגף לשירותים חברתיים והחינוך המיוחד. אנו ממשיכים לעבוד על פיתוח תכניות ייחודיות ומותאמות ומאמינים כי השילוב והפעילות במרכז הקהילתי, תורמים לתחושת הערך העצמי ולשילוב החברתי בקהילה.