המתנס הינו ארגון מוביל פעילות קהילתית המחבר בין אנשים.
המתנס נותן מענה לצרכי הקהילה בתחומי הפנאי והחינוך המשלים, תוך מתן אפשרות לתושבים לפעול למען עצמם ולמען הקהילה.

ערכים מובילים

  • שרות מיטבי
  • הקשבה לפרט ולקבוצה - לראות אדם , לראות קבוצה
  • מקצועיות
  • שיתופי פעולה
  • חדשנות