טופס הפסקת פעילות מתנס מרחב
ביטול חוג/ צהרון יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד אותו יש לשלוח למתנ"ס גבעת שמואל .
לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית!
תנאי הביטול כפופים לתקנון המתנ"ס ולפרטים המפורסמים בפעילויות השונות.
ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור רכזת חוגים בלבד.
ביטול יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב חודש ימים לפני העזיבה. ההודעה תתקבל ב- 15 או ב-30 לחודש.
המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העיסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט בחודש ספטמבר 2016.

ביטול צהרון לפקס: 03-7341822
או למייל: [email protected]
חובה לוודא בטלפון: 03-5320705

לביטול חוג / פעילות לפקס: 03-5322745
או למייל: [email protected]
חובה לוודא בטלפון: 03-5323258 שלוחה 9 מזכירות

להורדת הטופס לחץ כאן >