הורים יקרים

להלן טופס ביטול פעילות

לפתיחת הקובץ יש להקיש על הקישור

הוראות מילוי הטופס:

יש להקפיד על מילוי כל הסעיפים בכתב יד ברור.

 טופס ביטול פעילות/חוג  

יש לשלוח לפקס : 03-5322745 ולוודא במזכירות בטלפון:03-5323258 שלוחה 9

טופס ביטול צהרון

יש לשלוח לפקס :03-7341822 ולוודא במשרד הצהרון בטלפון: 03-5320705

 טופס ביטול חוגים / צהרונים