המתנ"ס הינו ארגון מוביל בתחום הפנאי, בחינוך הבלתי פורמאלי ופיתוח הקהילה.

להיות אזרח בקהילה, פירושו להיות שותף פעיל בעיצוב אורח ואיכות החיים של היחיד ושל הקהילה שאליה הוא משתייך. על המתנ"ס לפתח ערכים, ליצור גירויים למעורבות קהילתית ולעשות הכל במגוון תחומים ולמגוון אוכלוסיות.

הארגון יפתח רגישות לזולת למצוקות חברתיות ותרבותיות כל זה בשיתוף מערכת החינוך הפורמאלית, מוסדות וארגונים בעיר, מחלקות העירייה, איזור תעשייה ועוד.

מטרות המתנ"ס

  • עיצוב קהילה משכילה, ערכית, פתוחה ומלוכדת תוך שיתוף כל הגורמים בתכנון ועשייה, למעורבות קהילתית, לעשייה על בסיס של שותפות לשיפור והעשרת חיי הקהילה.
  • מיצוי מכסימאלי של פוטנציאל המשתתפים ברמה הלימודית, רגשית, חברתית וערכית (לילדים ובני נוער המטרה מתייחסת גם לחינוך הפורמאלי.).
  • גיוס ומיצוי מקסימאלי של משאבים מגורמים שונים.
  • שיפור וייעול הארגון, המנגנון והמערך המקצועי, על מנת להבטיח יצרנות, חדשנות, שביעות רצון של לקוחות, איכות ומצוינות מקצועית.
  • להציע מגוון רחב של תוכניות ופעילויות על בסיס צרכים ורצונות ולהגיע למירב הגילאים והקבוצות בקהילה.
  • להמשיך ולבנות תשתיות לפיתוח מנהיגות בקהילה שתהא פעילה, יוצרת ודינמית למען עצמה והאוכלוסיות האחרות בקהילה